Yeşil Lojistik Nedir Faydaları Nelerdir ?

Günümüz dünyasında ‘lojistik maliyeti’ sadece parayı ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda iklim değişikliği, hava kirliliği, atıkların boşaltılması, toprak bozulması, gürültü ve kazaların dış maliyetlerini de içerir. Yeşil lojistik nedir, sorusunun cevabı ise bu iş alanındaki faaliyetlerin neden olduğu çevresel etkilerde saklıdır. Ekolojik lojistik olarak da adlandırılan yeşil lojistik, nakliye, depolama ve diğer lojistik faaliyetler üzerindeki çevresel etkiyi en aza indirmek için lojistik endüstrisi tarafından alınan önlemler ve sürdürülebilir politikalardır. Bu politikalar, ekonomik ve çevresel verimliliği dengeleyen sürdürülebilir bir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Yeşil lojistik, kavramı ürünlerin taşınması, dağıtımı ve depolanmasındaki süreçlerin, yapıların ve sistemlerin veya ekipmanın konfigürasyonunu etkiler. Lojistiğe geleneksel yaklaşım, karar verme sürecinde çevresel sürdürülebilirliği genellikle bir kenara bırakır. Öte yandan yeşil lojistik, ekoloji ve ekonomi arasında bir denge bulmayı amaçlar. Çevrenin korunması, tüm dünyadaki yönetim organları arasında en önemli hedeflerden biri olarak ortaya çıktığı için yeşil lojistik, lojistik ve tedarik zinciri endüstrisinde hızla öne çıkmaktadır.

Yeşil Tedarik Zinciri Nedir ve Nasıl Yönetilir?

Yeşil tedarik zinciri yönetimi terimi, sürdürülebilir çevresel süreçleri geleneksel tedarik zincirine entegre etme kavramını ifade eder. Bu, ürün tasarımı, malzeme tedariki ve seçimi, imalat ve üretim, işletim ve kullanım ömrü sonu yönetimi gibi süreçleri içerebilir. Yeşil tedarik zinciri yönetimi, tedarik zincirinin çevresel etkisini hafifletmeye çalışmak yerine, toplam çevresel etkiyi azaltmak için bu organizasyonlarda değer yaratmayı teşvik eder. Yeşil tedarik zincirinin özel hedefi genellikle CO2 emisyonlarının azaltılması olsa da farklı faydaları da bulunur:

 • Yeşil tedarik zinciri verimliliği artırır,
 • Daha az atık üretimine katkıda bulur,
 • Yenilikçidir,
 • Üretim maliyetlerinin azalmasını sağlar,
 • Geri dönüşümü teşvik ederek hammaddelerin yeniden kullanımını sağlar,
 • Karlılığı artırır,
 • Müşteri tabanına katma değer kazandırır.

Yeşil lojistik zinciri nedir, sorusunun cevabı ise tedarik zinciri ile aynıdır. Temel olarak benzer süreçlerden oluşan yeşil lojistik zinciri sürdürülebilir bir ulaşım ve tedarik zincirini kapsar.

Yeşil Lojistik Uygulamalarına Nereden Başlanmalı?

Günümüzde çevresel sorumluluk, kurumsal bir slogandan iş zorunluluğuna dönüşmüştür. Daha sürdürülebilir bir lojistik faaliyeti için yeşil lojistik kapsamındaki önlemleri dikkate alarak bir başlangıç noktası oluşturmak gerekir. Yeşil lojistik uygulamaları kapsamında öncelikle lojistik operasyonların karbon ayak izini ölçmelisiniz. Enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını hesaplamakta kullanılan en yaygın metodolojilerden biri UNE-EN 16258:2013 uluslararası standardıdır. Özellikle ulaşımla ilgili olanlar olmak üzere her bir lojistik alanın etkisini analiz ederek hava, toprak, su ve gürültü kirliliğini azaltabilirsiniz. Tedarik zincirine sürdürülebilirliği entegre etmeyi amaçlayan yeşil lojistik, ürünlerin tasarımı ve ambalajlarıyla da şekillenir. Burada önemli olan nokta tasarımların çevresel etkilerini en aza indirecek şekilde olması gerektiğidir. Bunun için satın alma politikanıza çevre dostu kriterler ekleyebilirsiniz. Örneğin, ürünlerinizi ambalajlamak için geri dönüştürülebilir olanları tercih edebilir, plastik kullanımını en aza indirgeyebilirsiniz. Yeşil lojistik uygulamalarında başarılı olmak istiyorsanız, tesisinize en yakın tedarikçiye öncelik verebilir bu sayede sera gazı emisyon oranınızı düşürebilirsiniz. Lojistik zincirinin en önemli parçasını oluşturan taşımacılık, en yüksek karbon ayak izine sahiptir. Bu nedenle, taşımacılıkta kullandığınız araçların neden oldukları sera gazı emisyonunu en aza indirgemek için çevreye daha az zarar veren araçlar satın alabilirsiniz. Ayrıca doğru bir teslimat rotası planlayarak, akılcı bir nakliye yönetimiyle üretilen emisyonu azaltabilirsiniz.

Yeşil Lojistik, Yeşil Depolama

Yeşil lojistik kavramı sadece taşımacılığı ve ürünleri kapsamaz. Sürdürülebilir bir inşaat ve yönetim standartlarına sahip depo alanlarını da ifade eder. Gelişen lojistik sektörü, yeni depolama alanlarına olan ihtiyacı da artırmaktadır. Yeşil lojistik ilkesini benimsiyorsanız, tercih ettiğiniz depo alanlarının alt yapıları da çevreye duyarlı olmalıdır. BREEAM veya LEED sertifikaları, lojistik depo sürdürülebilirliğini destekleyen mühürlerden ikisidir. LEED, belirli bir binanın veya kompleksin aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurarak tasarlandığını ve inşa edildiğini objektif bir şekilde doğrulanmasını sağlayan, uluslararası kabul görmüş bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir:

 • Maksimum enerji tasarrufu,
 • Suyun verimli kullanımı,
 • Azaltılmış sera gazı emisyonları,
 • Daha sağlıklı iç hava kalitesi,
 • Artan geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı,
 • Kaynakların optimum kullanımı ve çevresel etkilerine duyarlılık,
 • Azaltılmış bakım ve işletme maliyetleri.

BREEAM değerlendirmesi ise, inşa edilecek alanın malzeme tedarikini, tasarımını, inşasını ve işletimini performans kriterlerine dayalı bir dizi hedefe göre değerlendirir. Enerji, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik, kullanılan malzemelerin kalitesi, atık yönetimi gibi çeşitli kategorilerde sürdürülebilir değerlere odaklanır. Her kategori, azaltılmış karbon emisyonları, düşük karbon etkili tasarım, iklim değişikliğine uyum, ekolojik değer ve biyolojik çeşitliliğin korunması dahil olmak üzere en etkili faktörlere odaklanır. Bağımsız lisanslı değerlendiriciler planın değerlendirmesini yapar ve kriterlerin her biri puanlanır. Ardından yapının sürdürülebilirlik değerlerine uygun olup olmadığına karar verilir. Bina ve alt yapı sistemlerinin doğrulanmasından sonraki aşaması ise depo içerisinde yapılan uygulamaların takibidir. Yapılan her işlemde geri dönüşüme önem verilmelidir. Bozulabilir ürünler söz konusu olduğunda, son kullanma tarihlerini kontrol etmek ve ürünlerin bozulmasını önlemek için FIFO (ilk giren ilk çıkmalı) kriteri doğru bir şekilde yönetilmeli ve uygulanmalıdır.
 

Lojistiğinizde Neden Yeşile Gitmelisiniz?

Yeşil lojistik politikaları, rekabete göre stratejik bir avantajı temsil eder. Sadece markanızı yeniden değerlendirip farklı kılmakla kalmaz, aynı zamanda şirketinizi kaçınılmaz olarak sürdürülebilir olması gereken geleceğe hazırlarlar. Enerji tasarrufu önlemleri, artan tedarik maliyetleriyle başa çıkmak için etkili bir stratejidir. Kaynak israfını sınırlandırır. Bir şirketin çevre düzenlemelerine uymaya hazır olmasını sağlar. Bunların yanı sıra yeşil lojistik, ürünlerin verimli bir enerjiyle ve etkin bir maliyet hesaplaması yapılarak taşınmasını imkan veren ulaşım rotası optimizasyonu oluşturur. Otomasyon ve mobil çözümler aracılığıyla iş süreçlerinin düzenlenmesi ve böylece kuruluşların kağıtsız süreçler elde etmelerine yardımcı olarak, doğal kaynaklara yönelik harcamalarını azaltmalarına yardımcı olur. İşbirliğine dayalı planlama ve tahminin etkin kullanımı, kuruluşların genel enerji gereksinimlerini azaltır. Yeşil lojistik, bir işletmenin yatırım getirisi üzerinde en büyük olumlu etkiyi sunar. Şirketinizin tedarik zinciri yönetimini geliştirmek ve yeşil lojistik ideallerini kapsayacak önlemler uygulamak istiyorsanız, taşımacılıkta dünyanın lider şirketlerinden biri olan Integrated Service Solutions (ISS)’e güvenebilirsiniz. Şirketimizde sadece çevreci olmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimize her türlü depoyu daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için yönetme deneyimimizi sunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşteri Temsilcisi

GÖKDENİZLER GROUP ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler! Size nasıl yardımcı olabiliriz?

15:50:16
Görüşmeyi Başlat